Presentació

Els tallers de formació de comunicació interpersonal tenen com a objectiu enfortir a les persones les capacitats de comunicació necessàries per parlar en públic, donar missatges d’impacte, atendre mitjans de comunicació, però sempre orientats a enfocar els missatges a reforçar la imatge de l’entitat, organització o empresa i amb un llenguatge adequat a cada situació.

Des de la nostra experiència hem comprovat que el desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives de comunicació és una àrea de treball imprescindible perquè les organitzacions puguin dur a terme estratègies de comunicació planificades, eficients i d’impacte creixent.

En el món del 3.0 la necessitat de saber comunicar de manera clara i directa, tant a nivell personal com a nivell social és fonamental. No només la nostra imatge, notorietat o credibilitat estan en joc sinó també l’èxit del nostre treball, o la comunicació amb el nostre equip.

Saber comunicar és bàsic per a qualsevol àmbit de la vida laboral i professional, per això l’enfocament que donem a les tècniques apreses en aquest taller és que poden ser aplicades a múltiples nivells.

Objectius

Conscienciar sobre la importància estratègica de la comunicació a les persones assistents com un element clau en el treball intern i extern i com una eina clau d’èxit de l’organització.
Enfortir les capacitats de comunicació de les persones assistents i dotar-los d’eines de comunicació específiques per a realitzar intervencions públiques amb missatge d’alt impacte i adequats al públic, al context i al medi en què s’efectuen i que contribueixin als objectius estratègics de l’organització.
Adaptar les estratègies de comunicació a les fortaleses i debilitats individuals de cadascuna de les persones assistents, a través de treball pràctic.
Apropiar-se dels missatges clau de l’organització de manera que s’incorporin al discurs individual, per convertir-se en discurs col·lectiu.
Temari

La comunicació estratègica

La importància de la comunicació en les organitzacions

Estratègies de comunicació en intervencions públiques

Claus per transmetre missatges eficaços

La comunicació no verbal

El que diu el que no diem: el llenguatge no verbal i la seva influència en el missatge

Pautes sobre el llenguatge gestual i corporal

Les crisis de comunicació

Gestionar la comunicació en ple caos

La construcció de la resposta immediata

Estratègies de comunicació específiques en funció del context

Claus per transmetre missatges adequats

En funció del medi

En funció del format

La comunicació digital 2.0 i 3.0

treball pràctic

Aplicació pràctica dels aprenentatges: construcció d’un pitch elevator

Exemples de bones i males pràctiques

Treball pràctic i anàlisi individualitzada

Avaluació del taller.

Formadors

Xavier Vilà. Especialista en comunicació amb més de vint anys d’experiència en empreses públiques i privades, institucions socials i mitjans de comunicació. Especialista en formació comunicativa.
https://www.linkedin.com/in/xaviervilamartinez

Xavier Codony. Periodista, assessor en comunicació i especialista en productes audiovisuals. Àmplia experiència en ràdio i televisió i en gestió de comunicació externa en diverses empreses, institucions i fundacions. Formador en tecnologia i comunicació
http://es.linkedin.com/in/xaviercodony

 Preu

1 sessió de 4 hores (de 9,30 a 14 h)
Grups d’entre 6 a 15 persones
60 € per persona

¡CONTACTA!